ROSA STRING, HÅND PÅ PUPPEN
Står oppreist i rosa string med en hånd på den ene puppen!
(Fra VIP-snappen)


Start chat »